ประชุมคณะทำงานจัดทำ End to End Process ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ End to End Process ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานแบบ End to End Process ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสิริพร สมชื่อ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ