ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 39

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 39 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในการจัดงาน ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท