ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาในจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท