ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชัยนาท (ก.บ.จ. ชัยนาท) ครั้งที่ 4/2567

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชัยนาท (ก.บ.จ. ชัยนาท) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ