ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ