ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39 ประจำปี 2566

นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 39 ประจำปี 2566 โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท