ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) และคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท