ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดชัยนาท) ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดชัยนาท) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณารคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดชัยนาท)