ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการประชุม