ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2566

สำนักศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มอำนวยการ จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท