ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน

📣 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 📣

👉🏻 ขอประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน

– ประกาศรับสมัคร นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

– ตรวจสอบรายชื่อและนำเข้าระบบ KHURU Online ทุกวันที่ 15 และ 30 ขลงทุกเดือน

– ประกาศรายชื่อทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ผ่านเว็บไซต์ NIDTEP

และกลุ่ม Facebook “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน 2023”

– การเข้ารับการพัฒนา เมื่อท่านกรอกใบสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศ โดยกรอก Username และ Password ที่ได้รับ เพื่อเข้าสู่ระบบ KHURU Online ของหลักสูตรต่อไป

เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สมัครเข้ารับการพัฒนา โดยกรอกใบสมัครเพื่อขอรับรหัสเข้ารับการพัฒนา และสามารถศึกษาขั้นตอน การเข้ารับการพัฒนา ติดตามข่าวสาร แจ้งปัญหาและตรวจสอบรายชื่อได้ทางกลุ่ม Facebook ของแต่ละหลักสูตร และจากหน้าเว็บไซต์ www.nidtep.go.th