ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Unknown column 'inclusive_language_score' in 'field list']
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`, `object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`, `readability_score`, `inclusive_language_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`, `is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`, `is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`, `open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`, `twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`, `canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`, `open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`, `twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`, `author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`, `is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`, `schema_page_type`, `schema_article_type`, `object_last_modified`, `object_published_at`, `version`, `permalink_hash`, `created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '2199', 'post', 'https://www.cntpeo.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%82/', NULL, '90', '0', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, 'https://www.cntpeo.go.th/wp-content/uploads/2023/09/KHURU-1024x615.jpg', NULL, 'first-content-image', NULL, 'https://www.cntpeo.go.th/wp-content/uploads/2023/09/KHURU-1024x615.jpg', NULL, 'first-content-image', NULL, NULL, NULL, NULL, 'ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน', NULL, NULL, NULL, NULL, '2', '2', '0', NULL, 'publish', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL, '2023-09-07 01:48:49', '2023-09-07 01:48:46', '2', '225:4f9a987eb26755257271c8e99720a586', '2023-09-24 23:25:08', '2023-09-24 23:25:08')

ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน - ศธจ.ชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน

📣 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 📣

👉🏻 ขอประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน

– ประกาศรับสมัคร นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

– ตรวจสอบรายชื่อและนำเข้าระบบ KHURU Online ทุกวันที่ 15 และ 30 ขลงทุกเดือน

– ประกาศรายชื่อทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ผ่านเว็บไซต์ NIDTEP

และกลุ่ม Facebook “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน 2023”

– การเข้ารับการพัฒนา เมื่อท่านกรอกใบสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศ โดยกรอก Username และ Password ที่ได้รับ เพื่อเข้าสู่ระบบ KHURU Online ของหลักสูตรต่อไป

เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สมัครเข้ารับการพัฒนา โดยกรอกใบสมัครเพื่อขอรับรหัสเข้ารับการพัฒนา และสามารถศึกษาขั้นตอน การเข้ารับการพัฒนา ติดตามข่าวสาร แจ้งปัญหาและตรวจสอบรายชื่อได้ทางกลุ่ม Facebook ของแต่ละหลักสูตร และจากหน้าเว็บไซต์ www.nidtep.go.th