ประชาสัมพันธ์ประกาศคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล ผู้ที่ประสงค์ส่งผลงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ฯ ให้ส่งผลงานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ชุด ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

📣 ประชาสัมพันธ์ประกาศคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล ผู้ที่ประสงค์ส่งผลงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ฯ ให้ส่งผลงานและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ชุด ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

1. รางวัลคุรุสภา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/12/41839/

2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/12/41826/

3. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/12/41817/

4. รางวัลคุรุสดุดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/12/41835/

5. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/12/41830/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ