จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการคิดเลขเร็ว โปรแกรม GSP ด้วยสูตรแผ่นเดียว

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทร่วมกับสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยนาท จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการคิดเลขเร็ว โปรแกรม GSP ด้วยสูตรแผ่นเดียว โดย ท่านผอ.ประสิทธิ์ จาตุรนต์พงศา (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดอาษา) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัฒนาชัยนาท