จัดประชุมแประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดคลิบวิดีโอสั้น TIKTOK “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ชาวชัยนาทรวมใจพร้อมใช้สิทธิ์” ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมแประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดคลิบวิดีโอสั้น TIKTOK “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ชาวชัยนาทรวมใจพร้อมใช้สิทธิ์” ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท