จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ศมร.ศธจ.ชน) ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ศมร.ศธจ.ชน) ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยมีนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท