คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นำโดยนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศฯ ออกนิเทศการเปิดเรียนของโรงเรียนอนุบาลกิตติกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท