คณะกรรมการกรรมตรวจความพร้อมของอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัฒนาชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ ดร.ธัญญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยคณะกรรมการกรรมตรวจความพร้อมของอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ให้เป็นไปตามแบบแปลนมาตรฐานห้องเรียน และระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาต เปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้ง