ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาทอายุไม่เกิน 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี to be number one ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

📣📣📣ขอเชิญชวน📣📣📣

นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาทอายุไม่เกิน 20 ปี 

👉🏻 ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี  to be number one  ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้ – 25 สิงหาคม 2566

🏆เงินรางวัลรวม 17,000 บาท พร้อมโล่รางวัล + เกียรติบัตร

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/44TO6g2