กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 09.45 น. ณ พื้นที่บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ดร. พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมด้วยกลุ่มงานพิธีฯ กลุ่มที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ