กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.15 น. ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 1-2ข043 พร้อมด้วย กลุ่มงานพิธีฯ กลุ่มที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 5A-181 เป็นประธานในพิธีฯ ณ เขาขยาย (สวนพันธุ์ไม้ให้สีธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา) ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท