กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดทุกท่านมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวด้วย จำนวน 9 กิจกรรม