การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท