การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference System) ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท