การประชุมคณะกลั่นกรอง ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับภาคการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกลั่นกรอง ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับภาคการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน การประชุมฯ พร้อมด้วยนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายไพรัตน์ เพชนยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี