ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted in จิตอาสา โครงการ

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวล…

อ่านเพิ่มเติม... โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
Posted in จิตอาสา โครงการ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวล…

อ่านเพิ่มเติม... กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Posted in ลูกเสือ

ถวายพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 …

อ่านเพิ่มเติม... ถวายพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2563
Posted in สถานศึกษาพอเพียง

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กลุ่มอาชีพศรีตรัง OTOP โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 …

อ่านเพิ่มเติม... ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กลุ่มอาชีพศรีตรัง OTOP โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
Posted in ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

ติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติ ในพื้นที่เสี่ยง ในเทศการลอยกระทง 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พนั…

อ่านเพิ่มเติม... ติดตาม ดูแล และเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤติ ในพื้นที่เสี่ยง ในเทศการลอยกระทง 2563