ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted in ลูกเสือ

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน …

อ่านเพิ่มเติม... โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
Posted in ไม่มีหมวดหมู่

โครงการสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2…

อ่านเพิ่มเติม... โครงการสร้างเเละส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Posted in ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจําปี 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 256…

อ่านเพิ่มเติม... โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจําปี 2565
Posted in ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

ประชุมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เ…

อ่านเพิ่มเติม... ประชุมเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดชัยนาท
Posted in ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนเเละนักศึกษา ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2565

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ…

อ่านเพิ่มเติม... ออกตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนเเละนักศึกษา ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ปี 2565
Posted in ลูกเสือ

พิธีมอบธงเเละเกียรติบัตรการประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพั…

อ่านเพิ่มเติม... พิธีมอบธงเเละเกียรติบัตรการประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564
Posted in ยุวกาชาด

อบรมยุวกาชาดในโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

วันศุกร์ที่ 11-13 กุมภาพั…

อ่านเพิ่มเติม... อบรมยุวกาชาดในโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
Posted in ยุวกาชาด

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอน

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์…

อ่านเพิ่มเติม... โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอน
Posted in ยุวกาชาด

พิธีมอบธงเเละเกียรติบัตรการประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพั…

อ่านเพิ่มเติม... พิธีมอบธงเเละเกียรติบัตรการประกวดระเบียบเเถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564
Posted in ลูกเสือ

พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนกิตติกร

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 …

อ่านเพิ่มเติม... พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนกิตติกร