Posted in Featured

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

ประ&#35…

Continue Reading... ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565
Posted in Featured

ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

ประ&#35…

Continue Reading... ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
Posted in Featured

สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

สาร&#36…

Continue Reading... สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
Posted in Featured

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

เนื&#36…

Continue Reading... วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
Posted in Featured

วันฉัตรมงคล

“เร&#36…

Continue Reading... วันฉัตรมงคล
Posted in Featured

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564

ประ&#35…

Continue Reading... ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
Posted in Featured

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

ประ&#35…

Continue Reading... ประกาศรับสมัครคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…
Posted in Featured

ประกาศแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

อ่า&#36…

Continue Reading... ประกาศแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
Posted in Featured

ประชาสัมพันธ์การประเมินภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

อ่า&#36…

Continue Reading... ประชาสัมพันธ์การประเมินภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
Posted in Featured

ประกาศ(เพิ่มเติม) เรื่อง กำหนดวัด เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ประ&#35…

Continue Reading... ประกาศ(เพิ่มเติม) เรื่อง กำหนดวัด เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564