Posted in Featured

การแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบครูผู้ช่วย

ประ&#35…

Continue Reading... การแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบครูผู้ช่วย
Posted in Featured

ประกาศเพิ่มเติมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประ&#35…

Continue Reading... ประกาศเพิ่มเติมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
Posted in Featured

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

Scan2564-12-02_162024 &nb…

Continue Reading... มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย