ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Posted in ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2564

 

อ่านเพิ่มเติม ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม 2564
Posted in การออกตรวจโรงเรียน

ตรวจสนามสอบ NT โรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวล…

อ่านเพิ่มเติม ตรวจสนามสอบ NT โรงเรียนเอกชนในระบบ
Posted in การตรวจโรงเรียน

ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนกวดวิชา นิวตัน เฮาส์

อ่านเพิ่มเติม ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนกวดวิชา นิวตัน เฮาส์
Posted in การตรวจโรงเรียน

ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนกวดวิชา อัพสปีด เซ็นเตอร์

 

อ่านเพิ่มเติม ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โรงเรียนกวดวิชา อัพสปีด เซ็นเตอร์
Posted in การตรวจโรงเรียน

ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กวดวิชาครูนงลักษณ์วัดสิงห์

อ่านเพิ่มเติม ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กวดวิชาครูนงลักษณ์วัดสิงห์