ข่าว/ประชาสัมพันธ์

Posted in ทั่วไป

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ห้องเรียน Online การเรียนรู้มิติใหม่ New Normal

ห้องเรียน Online การเรียน…

อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ห้องเรียน Online การเรียนรู้มิติใหม่ New Normal
Posted in ทั่วไป

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร จัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ โรงเ…

อ่านเพิ่มเติม โรงเรียนอนุบาลกิตติกร จัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
Posted in ทั่วไป

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนถาวรวิทยาจัดกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพานิชวนาราม

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โ…

อ่านเพิ่มเติม วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนถาวรวิทยาจัดกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพานิชวนาราม
Posted in ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท

ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย…

อ่านเพิ่มเติม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
Posted in ทั่วไป

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอั…

อ่านเพิ่มเติม วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร