ITA 2022(2565) – OIT33 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต>

>>คลิ๊ก<<

หนังสือสั่งการบริหารความเสี่ยง1

บันทึกแผนบริหารความเสี่ยง

ประกาศเจตนารมณ์

แบบรายงานความเสี่ยง

Cresta Social Messenger