ITA 2021(2564) – OIT19 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

Cresta Social Messenger