โรงเรียนในสังกัด

273 โรงเรียน

ดูเพิ่มเติม
ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรในสังกัด
นักเรียนในสังกัด
ค้นหาสถานศึกษา

ภาพรวมสถิติทางการศึกษา



สถานศึกษาแบ่งตามประเภท

สพป.ชัยนาท  จำนวน 171 โรงเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน 57 โรงเรียน
พสม.เขต๕  จำนวน 13 โรงเรียน
  จำนวน 11 โรงเรียน
สธ.เอกชน (สามัญศึกษาการกุศล)  จำนวน 5 โรงเรียน
สธ.เอกชน (สามัญศึกษาทั้วไป)  จำนวน 4 โรงเรียน
เทศบางเมืองชัยนาท  จำนวน 3 โรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จำนวน 3 โรงเรียน
สธ.เอกชน (นานาชาติ)  จำนวน 1 โรงเรียน
เทศบาลตำบลวัดสิงห์  จำนวน 1 โรงเรียน
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  จำนวน 1 โรงเรียน
เทศบาลตำบลสรรพยา  จำนวน 1 โรงเรียน
เทศบาลตำบนหันคา  จำนวน 1 โรงเรียน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 1 โรงเรียน
รวม
จำนวน 273 โรงเรียน



ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน คน
ครู จำนวน 0 คน
ครูผู้ช่วย จำนวน 0 คน
ครูอัตราจ้าง จำนวน 0 คน
ลูกจ้างประจำ/เจ้าหน้าที่ จำนวน 0 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 0 คน
รวม
จำนวน 0 คน



เพศของนักเรียน

เพศชาย จำนวน 0 คน
เพศหญิง จำนวน 0 คน
รวม
จำนวน 0 คน




จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่อง
Untitled Document
ประเภทความบกพร่อง จำนวน
คน
รวม คน
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
Untitled Document
ระดับชั้น เพศ
ชาย หญิง
ปฐมวัย คน คน
ประถมศึกษาปีที่ 6 คน คน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คน คน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คน คน
รวม
0 คน 0 คน
”> "> "> “> ','',''], ['วัดส่องคบ (hello”>”> "> "> “> อนุสรณ์)','',''], ['วัดฝาง','',''], ['วัดไผ่โพธิ์ทอง','15.162617','100.095854'], ['วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4)','15.161923','100.108754'], ['วัดอัมพวัน','',''], ['บ้านท่าไม้','15.182537','100.118987'], ['วัดธรรมามูล','15.247161',' 100.082381'], ['ชุมชนวัดดักคะนน','15.265731','100.081418'], ['','15.256589','100.146390'], ['บ้านหนองแค','15.163051','100.055671'], ['วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์','15.132867','100.044707'], ['ชุมชนวัดวังเคียน','15.142482','100.082586'], ['วัดนางลือ','15.116261','100.056919'], ['วัดศรีวิชัย','15.186591','100.123821'], ['พระยาตาก','15.168548','100.142183'], ['อนุบาลชัยนาท','15.191911','100.122771'], ['ลัดดาประชาสรรค์','15.186238','100.154940'], ['อนุบาลเมืองชัยนาท','15.208349','100.155386'], ['วัดโรงวัว','15.261788','100.262153'], ['วัดหนองเต่าดำ','15.217296','100.286904'], ['วัดแหลมหว้า','15.230279','100.182752'], ['วัดดอนรังนก','15.245770','100.261863'], ['วัดหนองพังนาค','15.227240','100.211531'], ['วัดเนินถ่าน','15.229737','100.211527'], ['">

hello Thai people I am capable of cyber from Indonesia sorry I have hacked your website I just want to convey my greetings to a cute girl named Onew who lives in Bangkok so I use your website to convey my greetings to her and who knows this is the school website ny and he can see the walking writing that I madeon this web

','15.212314','100.074748'], ['วัดพิกุลงาม','15.270691','100.059362'], ['ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)','15.296503','100.081250'], ['">

hello Thai people I am Sanggam cyber from Indonesia sorry I have hacked your website I just want to convey my greetings to a cute girl named Onew who lives in Bangkok so I use your website to convey my greetings to her and who knows this is the school website ny and he can see the walking writing that I madeon this web

','15.303665','100.085103'], ['วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)','15.371397','100.100069'], ['ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)','15.382526','100.113872'], ['วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)','15.411295','100.119116'], ['บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)','15.338900','100.251873'], ['บ้านเขาแหลม','15.294179','100.247118'], ['บ้านหัวถนน','15.298535','100.205332'], ['วัดหัวหว้า','15.343332','100.210842'], ['วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)','15.307422','100.172990'], ['วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร','15.323668','100.092457'], ['บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)','15.331593','100.106225'], ['วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)','15.357508','100.096352'], ['ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)','15.294809','100.181411'], ['บ้านดอนแตง','15.276472','100.179837'], ['คงรักษ์ประชานุเคราะห์','15.257580','100.191010'], ['วัดหนองตาตน','',''], ['วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)','15.282061','99.974535'], ['">

hello Thai people I am capable of cyber from Indonesia sorry I have hacked your website I just want to convey my greetings to a cute girl named Onew who lives in Bangkok so I use your website to convey my greetings to her and who knows this is the school website ny and he can see the walking writing that I madeon this web

','15.267361','99.946142'], ['วัดคลองบุญ','15.264639','100.038362'], ['วัดหนองน้อย','15.217033','100.027213'], ['อนุบาลวัดสิงห์','15.262657','100.054657'], ['สำราญราษฎร์บำรุง','15.177299',' 99.937708'], ['วัดวังหมัน','15.175955','99.913037'], ['บ้านท่าข้ามวังน้ำ','15.195403','99.892354'], ['บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136','15.255458','99.990540'], ['บ้านทุ่งกว้าง','15.228535','99.926424'], ['วัดโคกสุก','15.185912','100.023249'], ['วัดดอนตาล','15.163174','100.003225'], ['วัดดอนตูมกมลาวาส','15.268884','100.027554'], ['วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)','15.288974','100.011763'], ['วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)','15.142134','100.301641'], ['วัดเขาแก้ว','15.132157','100.340227'], ['บ้านโป่งแค','15.159555','100.302059'], ['ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)','15.167190','100.181890'], ['วัดบ้านหนอง','15.201925','100.202101'], ['บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)','15.187241','100.205026'], ['วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)','',''], ['เขื่อนเจ้าพระยา','15.16410','100.192020'], ['ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2)','',''], ['วัดกรุณา','15.146996','100.179343'], ['วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)','15.080427','100.286100'], ['วัดโคกจันทน์','15.075517','100.285549'], ['บ้านคลองยาง','15.066257','100.259268'], ['วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)','15.068134','100.291573'], ['วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)','15.096387','100.280744'], ['วัดมะปราง','15.105694','100.277227'], ['วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)','15.100439','100.286866'], ['วัดดอนตะไล้','',''], ['อนุบาลสรรพยา','15.139107','100.242641'], ['วัดโพธิมงคล','15.170332','100.223453'], ['วัดกำแพง','15.020517','100.103333'], ['วัดหลวงสิริบูรณาราม','15.127853','100.254014'], ['วัดยางศรีเจริญ','15.146399','100.248816'], ['วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)','15.167495','100.237845'], ['วัดโพธิ์ประสิทธิ์','15.139859','100.253156'], ['วัดหาดอาษา','15.119762','100.264167'], ['บ้านทุ่งกระถิน','14.969045','100.113709'], ['ชุมชนวัดโคกดอกไม้','15.024697','100.158706'], ['วัดเทพรัตนวนาราม','15.006880','100.127549'], ['เทพรัตน์','14.995610','100.150025'], ['วัดอารีทวีวนาราม','14.963830','100.161768'], ['วัดหนองแขม','14.945586','100.158982'], ['วัดโพธิ์งาม','14.977241','100.241556'], ['วัดสนามชัย','14.956865','100.257360'], ['วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)','15.089474','100.144612'], ['วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)','15.059576','100.167272'], ['วัดท่ากระแส','15.039450','100.201699'], ['วัดโพธิ์ทอง','15.004670','100.207746'], ['วัดหัวเด่น','14.961967','100.199726'], ['วัดโฆสิตาราม','14.961752','100.206361'], ['วัดหอระฆัง','14.982227','100.172954'], ['วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)','15.025894','100.206959'], ['วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)','15.030531','100.204264'], ['วัดสระไม้แดง','15.036819','100.112399'], ['วัดกำแพง','15.020514','100.103337'], ['วัดหัวตะพาน','15.015395','100.082179'], ['วัดพระแก้ว','15.051953','100.115811'], ['อนุบาลสรรคบุรี','15.047680','100.165364'], ['วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)','15.063488','100.157859'], ['วัดโพธาราม','15.071535','100.147548'], ['วัดพร้าว','14.996435','100.217350'], ['วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง','15.027218','100.213736'], ['วัดท่า','15.007516','100.268579'], ['วัดธรรมิกาวาส','14.985335','100.234367'], ['วัดจั่นเจริญศรี','14.968797','100.265840'], ['วัดบำเพ็ญบุญ','15.092254','100.205669'], ['วัดจันทน์','15.096123','100.201533'], ['วัดคลองงิ้ว','15.068879','100.239353'], ['วัดดอนโพธิ์ศรี','15.085212','100.229780'], ['ชุมชนวัดมาติการาม','15.081067','100.211783'], ['วัดราษฎร์ศรัทธาราม','14.995266','99.984700'], ['วัดเด่นใหญ่','15.034856','99.949624'], ['บ้านสระแก้ว','15.005354','99.937233'], ['บ้านหนองแจง','15.034909','99.910568'], ['วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)','14.947565','99.998231'], ['วัดวิจิตรังสิตาราม','14.961736','99.964541'], ['ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)','14.967321','99.987762'], ['วัดบ้านใหม่','14.959817','100.024074'], ['ไกรราษฎร์วิทยา','14.923966','100.003111'], ['บ้านวังเดือนห้า','15.124407','99.835077'], ['บ้านรางจิก','15.130766','99.810569'], ['วัดพรหมวิหาร','15.091194','99.911136'], ['บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)','15.085067','99.858648'], ['บ้านหนองอ้ายสาม','15.053875','99.895680'], ['วัดคลองธรรม','15.033230','100.047524'], ['บ้านดอนกะโดน','15.005308','100.032202'], ['ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)','14.982554','100.016566'], ['วัดวิจิตรรังสรรค์','15.008579','100.079445'], ['วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)','14.981889','100.055366'], ['วัดถ้ำเข้','14.984413','100.019700'], ['วัดวงเดือน','15.061807','100.012980'], ['วัดคลองเกษม','15.037876','100.041249'], ['วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)','15.050218','100.010402'], ['วัดศรีเจริญธรรม','15.064702','99.990654'], ['วัดอรัญญวาสี','15.115225','99.980604'], ['บ้านชัฏฝาง','15.123392','99.880468'], ['ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523','15.075590','99.948419'], ['วัดหนองแซง','15.111429','99.998376'], ['วัดสระดู่','15.136015','99.985369'], ['วัดทองนพคุณ','15.089029','100.048973'], ['บ้านหมื่นเทพ','15.102573','100.037462'], ['วัดท่าแก้ว','15.131334','100.031140'], ['ชุมชนคลองจันทน์','15.087164','100.047546'], ['วัดโคกหมู','15.110540','100.018332'], ['บ้านหนองต่อ','15.031656','99.986871'], ['อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)','14.983843','100.010241'], ['วัดสวนอัมพวัน','14.979280','99.990460'], ['วัดศรีสโมสร','15.280879','99.906264'], ['บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)','15.302159','99.784954'], ['บ้านวังหัวเรือ','15.269831','99.840396'], ['วัดวังน้ำขาว','15.279712','99.819009'], ['บ้านหนองหวาย','15.298913','99.846598'], ['อนุบาลหนองมะโมง','15.279010','99.818657'], ['บ้านน้ำพุ','15.161189','99.768763'], ['บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)','15.206322','99.857351'], ['บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)','15.175757','99.840019'], ['บ้านหนองตะขบ','15.214320','99.796629'], ['บ้านดอนใหญ่','15.255169','99.854089'], ['วัดเขาดิน(วันครู 2502)','15.278470','99.879764'], ['บ้านเขาเกล็ด','15.206659','99.750866'], ['บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)','15.247646','99.878407'], ['บ้านเก่า','15.010101','99.803626'], ['บ้านทุ่งโพธิ์','14.997378','99.792356'], ['บ้านกะบกเตี้ย','15.049232','99.792026'], ['บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)','15.001199','99.860293'], ['อนุบาลเนินขาม','14.953132','99.942558'], ['บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)','14.958602','99.858260'], ['บ้านหนองยาง','14.977605','99.806528'], ['บ้านสุขเดือนห้า','14.976923','99.831704'], ['ชัยนาทพิทยาคม','15.188954','100.124685'], ['อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์','15.299868','100.090040'], ['สาครพิทยาคม','15.296324','100.188079'], ['วัดสิงห์','15.261612','100.050775'], ['สรรพยาวิทยา','15.141361','100.244032'], ['บุญนาคพิทยาคม','15.145061','100.181194'], ['ชยานุกิจพิทยาคม','15.120140','100.275180'], ['คุรุประชาสรรค์','15.051958','100.156383'], ['ห้วยกรดวิทยา','15.095591','100.212547'], ['หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์','15.049095','100.011059'], ['หันคาพิทยาคม','14.980467','100.006041'], ['ศรีสโมสรวิทยา','15.277536','99.904477'], ['เนินขามรัฐประชานุเคราะห์','14.955099','99.938502'], ['อักษรประสิทธิ์','15.314931','100.105877'], ['ถาวรวิทยา','15.257583','100.043320'], ['วัฒนะโชติ','15.187358','100.148325'], ['อนุบาลณัฐชา','15.171266','100.221442'], ['อนุบาลสุธิชา','15.055869','100.169459'], ['วัฒนาชัยนาท','15.196869','100.121080'], ['วรรณรัตน์วิทยา','15.266020','100.094560'], ['อนุบาลเกียรติคุณ','15.017466','100.203008'], ['อนุบาลกิตติกร','14.990204','100.013597'], ['คริสเตียนมโนรมย์','15.299535','100.093105'], ['เทศบาลบ้านกล้วย','15.188699','100.126230'], ['เทศบาลเขาท่าพระ','15.206528','100.118551'], ['เทศบาลวัดหัวยาง','15.194062','100.114832'], ['เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์','',''], ['อนุบาลเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร','',''], ['เทศบาลตำบลสรรพยา','',''], ['อนุบาลเทศบาลตำบนหันคา','',''], ['องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท','15.218044','100.150284'], ['hello”>”> "> "> “> ','15.214260','100.15471'], [' ">

”> "> "> “> ','',''], ['','15.1808798','100.1207893'], ['วัดส่องคบ (hello”>”> "> "> “> อนุสรณ์)','',''], ['กศน.ตำบลเขาท่าพระ ','15.214555','100.154888'], ['กศน.ตำบลหาดท่าเสา ','15.2000097','100.0963039'], ['กศน.ตำบลธรรมามูล','15.262320','100.095343'], ['กศน.ตำบลเสือโฮก','15.2490393','100.2434265'], ['กศน.ตำบลนางลือ','',''], ['กศน.ตำบลในเมือง','15.190289','100.13001'], ['กศน.อำเภอมโนรมย์','15.308109','100.0847'], ['กศน.ตำบลคุ้งสำเภา','15.302689','100.084903'], ['กศน.ตำบลวัดโคก ','15.321849','100.086642'], ['กศน.ตำบลศิลาดาน','15.339573','100.102239'], ['กศน.ตำบลท่าฉนวน ','',''], ['กศน.ตำบลหางน้ำสาคร ','15.296224','100.186024'], ['กศน.ตำบลไร่พัฒนา ','15.323180','100.239463'], ['กศน.ตำบลอู่ตะเภา','15.28255','100.234824'], ['กศน.อำเภอวัดสิงห์','15.0258717','100.04062'], ['กศน.ตำบลวัดสิงห์','15.258491','100.04014'], ['กศน.ตำบลมะขามเฒ่า','15.238240','100.031929'], ['กศน.ตำบลหนองน้อย','15.1608413','100.053936'], ['กศน.ตำบลหนองบัว','15.288214','100.016497'], ['กศน.ตำบลวังหมัน','15.188541','99.928593'], ['กศน.ตำบลหนองขุ่น','15.258564','99.992499'], ['กศน.ตำบลบ่อแร่','15.268776','99.942985'], ['กศน.อำเภอสรรพยา','15.137858','100.243834'], ['กศน.ตำบลสรรพยา','15.138172','100.244192'], ['กศน.ตำบลตลุก','15.202362','100.201715'], ['กศน.ตำบลเขาแก้ว','15.142117','100.301508'], ['กศน.ตำบลโพนางดำตก','15.076046','100.286405'], ['กศน.ตำบลโพนางดำออก','15.100457','100.286838'], ['กศน.ตำบลบางหลวง','15.169250','100.20376'], ['กศน.ตำบลหาดอาษา','15.166349','100.23607'], ['กศน.อำเภอสรรคบุรี','',''], ['กศน.ตำบลแพรกศรีราชา','15.046872','100.160618'], ['กศน.ตำบลเที่ยงแท้','15.071699','100.156416'], ['กศน.ตำบลห้วยกรด','15.096038','100.201555'], ['กศน.ตำบลโพงาม','14.975696','100.249148'], ['กศน.ตำบลบางขุด','14.961488','100.99959'], ['กศน.ตำบลดงคอน','15.023751','100.158702'], ['กศน.ตำบลดอนกำ','',''], ['กศน.ตำบลห้วยกรดพัฒนา','',''], ['กศน.อำเภอหันคา','14.982162','100.014858'], ['กศน.ตำบลหันคา','14.981871','100.014486'], ['กศน.ตำบลบ้านเชี่ยน','14.956377','99.994028'], ['กศน.ตำบลไพรนกยูง','15.105917','99.853703'], ['กศน.ตำบลหนองแซง','14.981871','100.014486'], ['กศน.ตำบลห้วยงู','',''], ['กศน.ตำบลวังไก่เถื่อน ','15.004169','100.033061'], ['กศน.ตำบลเด่นใหญ่','15.034523','99.950968'], ['กศน.ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์','15.060165','100.006606'], ['กศน.อำเภอหนองมะโมง','15.162790','99.52008'], ['กศน.ตำบลหนองมะโมง','',''], ['กศน.ตำบลวังตะเคียน','',''], ['กศน.ตำบลสะพานหิน','',''], ['กศน.ตำบลกุดจอก','',''], ['กศน.อำเภอเนินขาม','',''], ['กศน.ตำบลเนินขาม','',''], ['กศน.ตำบลกะบกเตี้ย','15.023661','99.79983'], ['กศน.ตำบลสุขเดือนห้า','',''], ['วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท','',''], ['วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท','',''], ['วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม','',''],]; function initMap() { var mapOptions = { center: {lat: 14.9092585, lng: 100.212648}, zoom: 10, } var maps = new google.maps.Map(document.getElementById("map"),mapOptions); var marker, i, info; for (i = 0; i < locations.length; i++) { marker = new google.maps.Marker({ position: new google.maps.LatLng(locations[i][1], locations[i][2]), map: maps, title: locations[i][0] }); info = new google.maps.InfoWindow(); google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) { return function() { info.setContent(locations[i][0]); info.open(maps, marker); } })(marker, i)); } }
”> "> "> “> ','',''], ['วัดส่องคบ (hello”>”> "> "> “> อนุสรณ์)','',''], ['วัดฝาง','',''], ['วัดไผ่โพธิ์ทอง','15.162617','100.095854'], ['วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4)','15.161923','100.108754'], ['วัดอัมพวัน','',''], ['บ้านท่าไม้','15.182537','100.118987'], ['วัดธรรมามูล','15.247161',' 100.082381'], ['ชุมชนวัดดักคะนน','15.265731','100.081418'], ['','15.256589','100.146390'], ['บ้านหนองแค','15.163051','100.055671'], ['วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์','15.132867','100.044707'], ['ชุมชนวัดวังเคียน','15.142482','100.082586'], ['วัดนางลือ','15.116261','100.056919'], ['วัดศรีวิชัย','15.186591','100.123821'], ['พระยาตาก','15.168548','100.142183'], ['อนุบาลชัยนาท','15.191911','100.122771'], ['ลัดดาประชาสรรค์','15.186238','100.154940'], ['อนุบาลเมืองชัยนาท','15.208349','100.155386'], ['วัดโรงวัว','15.261788','100.262153'], ['วัดหนองเต่าดำ','15.217296','100.286904'], ['วัดแหลมหว้า','15.230279','100.182752'], ['วัดดอนรังนก','15.245770','100.261863'], ['วัดหนองพังนาค','15.227240','100.211531'], ['วัดเนินถ่าน','15.229737','100.211527'], ['">

hello Thai people I am capable of cyber from Indonesia sorry I have hacked your website I just want to convey my greetings to a cute girl named Onew who lives in Bangkok so I use your website to convey my greetings to her and who knows this is the school website ny and he can see the walking writing that I madeon this web

','15.212314','100.074748'], ['วัดพิกุลงาม','15.270691','100.059362'], ['ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)','15.296503','100.081250'], ['">

hello Thai people I am Sanggam cyber from Indonesia sorry I have hacked your website I just want to convey my greetings to a cute girl named Onew who lives in Bangkok so I use your website to convey my greetings to her and who knows this is the school website ny and he can see the walking writing that I madeon this web

','15.303665','100.085103'], ['วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)','15.371397','100.100069'], ['ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)','15.382526','100.113872'], ['วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)','15.411295','100.119116'], ['บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)','15.338900','100.251873'], ['บ้านเขาแหลม','15.294179','100.247118'], ['บ้านหัวถนน','15.298535','100.205332'], ['วัดหัวหว้า','15.343332','100.210842'], ['วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)','15.307422','100.172990'], ['วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร','15.323668','100.092457'], ['บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)','15.331593','100.106225'], ['วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)','15.357508','100.096352'], ['ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)','15.294809','100.181411'], ['บ้านดอนแตง','15.276472','100.179837'], ['คงรักษ์ประชานุเคราะห์','15.257580','100.191010'], ['วัดหนองตาตน','',''], ['วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)','15.282061','99.974535'], ['">

hello Thai people I am capable of cyber from Indonesia sorry I have hacked your website I just want to convey my greetings to a cute girl named Onew who lives in Bangkok so I use your website to convey my greetings to her and who knows this is the school website ny and he can see the walking writing that I madeon this web

','15.267361','99.946142'], ['วัดคลองบุญ','15.264639','100.038362'], ['วัดหนองน้อย','15.217033','100.027213'], ['อนุบาลวัดสิงห์','15.262657','100.054657'], ['สำราญราษฎร์บำรุง','15.177299',' 99.937708'], ['วัดวังหมัน','15.175955','99.913037'], ['บ้านท่าข้ามวังน้ำ','15.195403','99.892354'], ['บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136','15.255458','99.990540'], ['บ้านทุ่งกว้าง','15.228535','99.926424'], ['วัดโคกสุก','15.185912','100.023249'], ['วัดดอนตาล','15.163174','100.003225'], ['วัดดอนตูมกมลาวาส','15.268884','100.027554'], ['วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)','15.288974','100.011763'], ['วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)','15.142134','100.301641'], ['วัดเขาแก้ว','15.132157','100.340227'], ['บ้านโป่งแค','15.159555','100.302059'], ['ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)','15.167190','100.181890'], ['วัดบ้านหนอง','15.201925','100.202101'], ['บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)','15.187241','100.205026'], ['วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)','',''], ['เขื่อนเจ้าพระยา','15.16410','100.192020'], ['ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2)','',''], ['วัดกรุณา','15.146996','100.179343'], ['วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)','15.080427','100.286100'], ['วัดโคกจันทน์','15.075517','100.285549'], ['บ้านคลองยาง','15.066257','100.259268'], ['วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)','15.068134','100.291573'], ['วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)','15.096387','100.280744'], ['วัดมะปราง','15.105694','100.277227'], ['วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)','15.100439','100.286866'], ['วัดดอนตะไล้','',''], ['อนุบาลสรรพยา','15.139107','100.242641'], ['วัดโพธิมงคล','15.170332','100.223453'], ['วัดกำแพง','15.020517','100.103333'], ['วัดหลวงสิริบูรณาราม','15.127853','100.254014'], ['วัดยางศรีเจริญ','15.146399','100.248816'], ['วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)','15.167495','100.237845'], ['วัดโพธิ์ประสิทธิ์','15.139859','100.253156'], ['วัดหาดอาษา','15.119762','100.264167'], ['บ้านทุ่งกระถิน','14.969045','100.113709'], ['ชุมชนวัดโคกดอกไม้','15.024697','100.158706'], ['วัดเทพรัตนวนาราม','15.006880','100.127549'], ['เทพรัตน์','14.995610','100.150025'], ['วัดอารีทวีวนาราม','14.963830','100.161768'], ['วัดหนองแขม','14.945586','100.158982'], ['วัดโพธิ์งาม','14.977241','100.241556'], ['วัดสนามชัย','14.956865','100.257360'], ['วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)','15.089474','100.144612'], ['วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)','15.059576','100.167272'], ['วัดท่ากระแส','15.039450','100.201699'], ['วัดโพธิ์ทอง','15.004670','100.207746'], ['วัดหัวเด่น','14.961967','100.199726'], ['วัดโฆสิตาราม','14.961752','100.206361'], ['วัดหอระฆัง','14.982227','100.172954'], ['วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)','15.025894','100.206959'], ['วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)','15.030531','100.204264'], ['วัดสระไม้แดง','15.036819','100.112399'], ['วัดกำแพง','15.020514','100.103337'], ['วัดหัวตะพาน','15.015395','100.082179'], ['วัดพระแก้ว','15.051953','100.115811'], ['อนุบาลสรรคบุรี','15.047680','100.165364'], ['วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)','15.063488','100.157859'], ['วัดโพธาราม','15.071535','100.147548'], ['วัดพร้าว','14.996435','100.217350'], ['วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง','15.027218','100.213736'], ['วัดท่า','15.007516','100.268579'], ['วัดธรรมิกาวาส','14.985335','100.234367'], ['วัดจั่นเจริญศรี','14.968797','100.265840'], ['วัดบำเพ็ญบุญ','15.092254','100.205669'], ['วัดจันทน์','15.096123','100.201533'], ['วัดคลองงิ้ว','15.068879','100.239353'], ['วัดดอนโพธิ์ศรี','15.085212','100.229780'], ['ชุมชนวัดมาติการาม','15.081067','100.211783'], ['วัดราษฎร์ศรัทธาราม','14.995266','99.984700'], ['วัดเด่นใหญ่','15.034856','99.949624'], ['บ้านสระแก้ว','15.005354','99.937233'], ['บ้านหนองแจง','15.034909','99.910568'], ['วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)','14.947565','99.998231'], ['วัดวิจิตรังสิตาราม','14.961736','99.964541'], ['ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)','14.967321','99.987762'], ['วัดบ้านใหม่','14.959817','100.024074'], ['ไกรราษฎร์วิทยา','14.923966','100.003111'], ['บ้านวังเดือนห้า','15.124407','99.835077'], ['บ้านรางจิก','15.130766','99.810569'], ['วัดพรหมวิหาร','15.091194','99.911136'], ['บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)','15.085067','99.858648'], ['บ้านหนองอ้ายสาม','15.053875','99.895680'], ['วัดคลองธรรม','15.033230','100.047524'], ['บ้านดอนกะโดน','15.005308','100.032202'], ['ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)','14.982554','100.016566'], ['วัดวิจิตรรังสรรค์','15.008579','100.079445'], ['วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)','14.981889','100.055366'], ['วัดถ้ำเข้','14.984413','100.019700'], ['วัดวงเดือน','15.061807','100.012980'], ['วัดคลองเกษม','15.037876','100.041249'], ['วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)','15.050218','100.010402'], ['วัดศรีเจริญธรรม','15.064702','99.990654'], ['วัดอรัญญวาสี','15.115225','99.980604'], ['บ้านชัฏฝาง','15.123392','99.880468'], ['ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523','15.075590','99.948419'], ['วัดหนองแซง','15.111429','99.998376'], ['วัดสระดู่','15.136015','99.985369'], ['วัดทองนพคุณ','15.089029','100.048973'], ['บ้านหมื่นเทพ','15.102573','100.037462'], ['วัดท่าแก้ว','15.131334','100.031140'], ['ชุมชนคลองจันทน์','15.087164','100.047546'], ['วัดโคกหมู','15.110540','100.018332'], ['บ้านหนองต่อ','15.031656','99.986871'], ['อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)','14.983843','100.010241'], ['วัดสวนอัมพวัน','14.979280','99.990460'], ['วัดศรีสโมสร','15.280879','99.906264'], ['บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)','15.302159','99.784954'], ['บ้านวังหัวเรือ','15.269831','99.840396'], ['วัดวังน้ำขาว','15.279712','99.819009'], ['บ้านหนองหวาย','15.298913','99.846598'], ['อนุบาลหนองมะโมง','15.279010','99.818657'], ['บ้านน้ำพุ','15.161189','99.768763'], ['บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)','15.206322','99.857351'], ['บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)','15.175757','99.840019'], ['บ้านหนองตะขบ','15.214320','99.796629'], ['บ้านดอนใหญ่','15.255169','99.854089'], ['วัดเขาดิน(วันครู 2502)','15.278470','99.879764'], ['บ้านเขาเกล็ด','15.206659','99.750866'], ['บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)','15.247646','99.878407'], ['บ้านเก่า','15.010101','99.803626'], ['บ้านทุ่งโพธิ์','14.997378','99.792356'], ['บ้านกะบกเตี้ย','15.049232','99.792026'], ['บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)','15.001199','99.860293'], ['อนุบาลเนินขาม','14.953132','99.942558'], ['บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)','14.958602','99.858260'], ['บ้านหนองยาง','14.977605','99.806528'], ['บ้านสุขเดือนห้า','14.976923','99.831704'], ['ชัยนาทพิทยาคม','15.188954','100.124685'], ['อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์','15.299868','100.090040'], ['สาครพิทยาคม','15.296324','100.188079'], ['วัดสิงห์','15.261612','100.050775'], ['สรรพยาวิทยา','15.141361','100.244032'], ['บุญนาคพิทยาคม','15.145061','100.181194'], ['ชยานุกิจพิทยาคม','15.120140','100.275180'], ['คุรุประชาสรรค์','15.051958','100.156383'], ['ห้วยกรดวิทยา','15.095591','100.212547'], ['หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์','15.049095','100.011059'], ['หันคาพิทยาคม','14.980467','100.006041'], ['ศรีสโมสรวิทยา','15.277536','99.904477'], ['เนินขามรัฐประชานุเคราะห์','14.955099','99.938502'], ['อักษรประสิทธิ์','15.314931','100.105877'], ['ถาวรวิทยา','15.257583','100.043320'], ['วัฒนะโชติ','15.187358','100.148325'], ['อนุบาลณัฐชา','15.171266','100.221442'], ['อนุบาลสุธิชา','15.055869','100.169459'], ['วัฒนาชัยนาท','15.196869','100.121080'], ['วรรณรัตน์วิทยา','15.266020','100.094560'], ['อนุบาลเกียรติคุณ','15.017466','100.203008'], ['อนุบาลกิตติกร','14.990204','100.013597'], ['คริสเตียนมโนรมย์','15.299535','100.093105'], ['เทศบาลบ้านกล้วย','15.188699','100.126230'], ['เทศบาลเขาท่าพระ','15.206528','100.118551'], ['เทศบาลวัดหัวยาง','15.194062','100.114832'], ['เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์','',''], ['อนุบาลเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร','',''], ['เทศบาลตำบลสรรพยา','',''], ['อนุบาลเทศบาลตำบนหันคา','',''], ['องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท','15.218044','100.150284'], ['hello”>”> "> "> “> ','15.214260','100.15471'], [' ">

”> "> "> “> ','',''], ['','15.1808798','100.1207893'], ['วัดส่องคบ (hello”>”> "> "> “> อนุสรณ์)','',''], ['กศน.ตำบลเขาท่าพระ ','15.214555','100.154888'], ['กศน.ตำบลหาดท่าเสา ','15.2000097','100.0963039'], ['กศน.ตำบลธรรมามูล','15.262320','100.095343'], ['กศน.ตำบลเสือโฮก','15.2490393','100.2434265'], ['กศน.ตำบลนางลือ','',''], ['กศน.ตำบลในเมือง','15.190289','100.13001'], ['กศน.อำเภอมโนรมย์','15.308109','100.0847'], ['กศน.ตำบลคุ้งสำเภา','15.302689','100.084903'], ['กศน.ตำบลวัดโคก ','15.321849','100.086642'], ['กศน.ตำบลศิลาดาน','15.339573','100.102239'], ['กศน.ตำบลท่าฉนวน ','',''], ['กศน.ตำบลหางน้ำสาคร ','15.296224','100.186024'], ['กศน.ตำบลไร่พัฒนา ','15.323180','100.239463'], ['กศน.ตำบลอู่ตะเภา','15.28255','100.234824'], ['กศน.อำเภอวัดสิงห์','15.0258717','100.04062'], ['กศน.ตำบลวัดสิงห์','15.258491','100.04014'], ['กศน.ตำบลมะขามเฒ่า','15.238240','100.031929'], ['กศน.ตำบลหนองน้อย','15.1608413','100.053936'], ['กศน.ตำบลหนองบัว','15.288214','100.016497'], ['กศน.ตำบลวังหมัน','15.188541','99.928593'], ['กศน.ตำบลหนองขุ่น','15.258564','99.992499'], ['กศน.ตำบลบ่อแร่','15.268776','99.942985'], ['กศน.อำเภอสรรพยา','15.137858','100.243834'], ['กศน.ตำบลสรรพยา','15.138172','100.244192'], ['กศน.ตำบลตลุก','15.202362','100.201715'], ['กศน.ตำบลเขาแก้ว','15.142117','100.301508'], ['กศน.ตำบลโพนางดำตก','15.076046','100.286405'], ['กศน.ตำบลโพนางดำออก','15.100457','100.286838'], ['กศน.ตำบลบางหลวง','15.169250','100.20376'], ['กศน.ตำบลหาดอาษา','15.166349','100.23607'], ['กศน.อำเภอสรรคบุรี','',''], ['กศน.ตำบลแพรกศรีราชา','15.046872','100.160618'], ['กศน.ตำบลเที่ยงแท้','15.071699','100.156416'], ['กศน.ตำบลห้วยกรด','15.096038','100.201555'], ['กศน.ตำบลโพงาม','14.975696','100.249148'], ['กศน.ตำบลบางขุด','14.961488','100.99959'], ['กศน.ตำบลดงคอน','15.023751','100.158702'], ['กศน.ตำบลดอนกำ','',''], ['กศน.ตำบลห้วยกรดพัฒนา','',''], ['กศน.อำเภอหันคา','14.982162','100.014858'], ['กศน.ตำบลหันคา','14.981871','100.014486'], ['กศน.ตำบลบ้านเชี่ยน','14.956377','99.994028'], ['กศน.ตำบลไพรนกยูง','15.105917','99.853703'], ['กศน.ตำบลหนองแซง','14.981871','100.014486'], ['กศน.ตำบลห้วยงู','',''], ['กศน.ตำบลวังไก่เถื่อน ','15.004169','100.033061'], ['กศน.ตำบลเด่นใหญ่','15.034523','99.950968'], ['กศน.ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์','15.060165','100.006606'], ['กศน.อำเภอหนองมะโมง','15.162790','99.52008'], ['กศน.ตำบลหนองมะโมง','',''], ['กศน.ตำบลวังตะเคียน','',''], ['กศน.ตำบลสะพานหิน','',''], ['กศน.ตำบลกุดจอก','',''], ['กศน.อำเภอเนินขาม','',''], ['กศน.ตำบลเนินขาม','',''], ['กศน.ตำบลกะบกเตี้ย','15.023661','99.79983'], ['กศน.ตำบลสุขเดือนห้า','',''], ['วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท','',''], ['วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท','',''], ['วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม','',''],]; function initMap() { var mapOptions = { center: {lat: 15.0312208, lng: 100.8752892}, zoom: 9, } var maps = new google.maps.Map(document.getElementById("map"),mapOptions); var marker, i, info; for (i = 0; i < locations.length; i++) { marker = new google.maps.Marker({ position: new google.maps.LatLng(locations[i][1], locations[i][2]), map: maps, title: locations[i][0] }); info = new google.maps.InfoWindow(); google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) { return function() { info.setContent(locations[i][0]); info.open(maps, marker); } })(marker, i)); } }
”> "> "> “> ','',''], ['วัดส่องคบ (hello”>”> "> "> “> อนุสรณ์)','',''], ['วัดฝาง','',''], ['วัดไผ่โพธิ์ทอง','15.162617','100.095854'], ['วัดงิ้ว(เรือไทยสงเคราะห์4)','15.161923','100.108754'], ['วัดอัมพวัน','',''], ['บ้านท่าไม้','15.182537','100.118987'], ['วัดธรรมามูล','15.247161',' 100.082381'], ['ชุมชนวัดดักคะนน','15.265731','100.081418'], ['','15.256589','100.146390'], ['บ้านหนองแค','15.163051','100.055671'], ['วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์','15.132867','100.044707'], ['ชุมชนวัดวังเคียน','15.142482','100.082586'], ['วัดนางลือ','15.116261','100.056919'], ['วัดศรีวิชัย','15.186591','100.123821'], ['พระยาตาก','15.168548','100.142183'], ['อนุบาลชัยนาท','15.191911','100.122771'], ['ลัดดาประชาสรรค์','15.186238','100.154940'], ['อนุบาลเมืองชัยนาท','15.208349','100.155386'], ['วัดโรงวัว','15.261788','100.262153'], ['วัดหนองเต่าดำ','15.217296','100.286904'], ['วัดแหลมหว้า','15.230279','100.182752'], ['วัดดอนรังนก','15.245770','100.261863'], ['วัดหนองพังนาค','15.227240','100.211531'], ['วัดเนินถ่าน','15.229737','100.211527'], ['">

hello Thai people I am capable of cyber from Indonesia sorry I have hacked your website I just want to convey my greetings to a cute girl named Onew who lives in Bangkok so I use your website to convey my greetings to her and who knows this is the school website ny and he can see the walking writing that I madeon this web

','15.212314','100.074748'], ['วัดพิกุลงาม','15.270691','100.059362'], ['ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)','15.296503','100.081250'], ['">

hello Thai people I am Sanggam cyber from Indonesia sorry I have hacked your website I just want to convey my greetings to a cute girl named Onew who lives in Bangkok so I use your website to convey my greetings to her and who knows this is the school website ny and he can see the walking writing that I madeon this web

','15.303665','100.085103'], ['วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)','15.371397','100.100069'], ['ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)','15.382526','100.113872'], ['วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)','15.411295','100.119116'], ['บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)','15.338900','100.251873'], ['บ้านเขาแหลม','15.294179','100.247118'], ['บ้านหัวถนน','15.298535','100.205332'], ['วัดหัวหว้า','15.343332','100.210842'], ['วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)','15.307422','100.172990'], ['วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร','15.323668','100.092457'], ['บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)','15.331593','100.106225'], ['วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)','15.357508','100.096352'], ['ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)','15.294809','100.181411'], ['บ้านดอนแตง','15.276472','100.179837'], ['คงรักษ์ประชานุเคราะห์','15.257580','100.191010'], ['วัดหนองตาตน','',''], ['วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)','15.282061','99.974535'], ['">

hello Thai people I am capable of cyber from Indonesia sorry I have hacked your website I just want to convey my greetings to a cute girl named Onew who lives in Bangkok so I use your website to convey my greetings to her and who knows this is the school website ny and he can see the walking writing that I madeon this web

','15.267361','99.946142'], ['วัดคลองบุญ','15.264639','100.038362'], ['วัดหนองน้อย','15.217033','100.027213'], ['อนุบาลวัดสิงห์','15.262657','100.054657'], ['สำราญราษฎร์บำรุง','15.177299',' 99.937708'], ['วัดวังหมัน','15.175955','99.913037'], ['บ้านท่าข้ามวังน้ำ','15.195403','99.892354'], ['บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136','15.255458','99.990540'], ['บ้านทุ่งกว้าง','15.228535','99.926424'], ['วัดโคกสุก','15.185912','100.023249'], ['วัดดอนตาล','15.163174','100.003225'], ['วัดดอนตูมกมลาวาส','15.268884','100.027554'], ['วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)','15.288974','100.011763'], ['วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)','15.142134','100.301641'], ['วัดเขาแก้ว','15.132157','100.340227'], ['บ้านโป่งแค','15.159555','100.302059'], ['ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)','15.167190','100.181890'], ['วัดบ้านหนอง','15.201925','100.202101'], ['บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)','15.187241','100.205026'], ['วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)','',''], ['เขื่อนเจ้าพระยา','15.16410','100.192020'], ['ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2)','',''], ['วัดกรุณา','15.146996','100.179343'], ['วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)','15.080427','100.286100'], ['วัดโคกจันทน์','15.075517','100.285549'], ['บ้านคลองยาง','15.066257','100.259268'], ['วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)','15.068134','100.291573'], ['วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)','15.096387','100.280744'], ['วัดมะปราง','15.105694','100.277227'], ['วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)','15.100439','100.286866'], ['วัดดอนตะไล้','',''], ['อนุบาลสรรพยา','15.139107','100.242641'], ['วัดโพธิมงคล','15.170332','100.223453'], ['วัดกำแพง','15.020517','100.103333'], ['วัดหลวงสิริบูรณาราม','15.127853','100.254014'], ['วัดยางศรีเจริญ','15.146399','100.248816'], ['วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)','15.167495','100.237845'], ['วัดโพธิ์ประสิทธิ์','15.139859','100.253156'], ['วัดหาดอาษา','15.119762','100.264167'], ['บ้านทุ่งกระถิน','14.969045','100.113709'], ['ชุมชนวัดโคกดอกไม้','15.024697','100.158706'], ['วัดเทพรัตนวนาราม','15.006880','100.127549'], ['เทพรัตน์','14.995610','100.150025'], ['วัดอารีทวีวนาราม','14.963830','100.161768'], ['วัดหนองแขม','14.945586','100.158982'], ['วัดโพธิ์งาม','14.977241','100.241556'], ['วัดสนามชัย','14.956865','100.257360'], ['วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)','15.089474','100.144612'], ['วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)','15.059576','100.167272'], ['วัดท่ากระแส','15.039450','100.201699'], ['วัดโพธิ์ทอง','15.004670','100.207746'], ['วัดหัวเด่น','14.961967','100.199726'], ['วัดโฆสิตาราม','14.961752','100.206361'], ['วัดหอระฆัง','14.982227','100.172954'], ['วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)','15.025894','100.206959'], ['วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)','15.030531','100.204264'], ['วัดสระไม้แดง','15.036819','100.112399'], ['วัดกำแพง','15.020514','100.103337'], ['วัดหัวตะพาน','15.015395','100.082179'], ['วัดพระแก้ว','15.051953','100.115811'], ['อนุบาลสรรคบุรี','15.047680','100.165364'], ['วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)','15.063488','100.157859'], ['วัดโพธาราม','15.071535','100.147548'], ['วัดพร้าว','14.996435','100.217350'], ['วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง','15.027218','100.213736'], ['วัดท่า','15.007516','100.268579'], ['วัดธรรมิกาวาส','14.985335','100.234367'], ['วัดจั่นเจริญศรี','14.968797','100.265840'], ['วัดบำเพ็ญบุญ','15.092254','100.205669'], ['วัดจันทน์','15.096123','100.201533'], ['วัดคลองงิ้ว','15.068879','100.239353'], ['วัดดอนโพธิ์ศรี','15.085212','100.229780'], ['ชุมชนวัดมาติการาม','15.081067','100.211783'], ['วัดราษฎร์ศรัทธาราม','14.995266','99.984700'], ['วัดเด่นใหญ่','15.034856','99.949624'], ['บ้านสระแก้ว','15.005354','99.937233'], ['บ้านหนองแจง','15.034909','99.910568'], ['วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)','14.947565','99.998231'], ['วัดวิจิตรังสิตาราม','14.961736','99.964541'], ['ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)','14.967321','99.987762'], ['วัดบ้านใหม่','14.959817','100.024074'], ['ไกรราษฎร์วิทยา','14.923966','100.003111'], ['บ้านวังเดือนห้า','15.124407','99.835077'], ['บ้านรางจิก','15.130766','99.810569'], ['วัดพรหมวิหาร','15.091194','99.911136'], ['บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)','15.085067','99.858648'], ['บ้านหนองอ้ายสาม','15.053875','99.895680'], ['วัดคลองธรรม','15.033230','100.047524'], ['บ้านดอนกะโดน','15.005308','100.032202'], ['ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)','14.982554','100.016566'], ['วัดวิจิตรรังสรรค์','15.008579','100.079445'], ['วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)','14.981889','100.055366'], ['วัดถ้ำเข้','14.984413','100.019700'], ['วัดวงเดือน','15.061807','100.012980'], ['วัดคลองเกษม','15.037876','100.041249'], ['วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)','15.050218','100.010402'], ['วัดศรีเจริญธรรม','15.064702','99.990654'], ['วัดอรัญญวาสี','15.115225','99.980604'], ['บ้านชัฏฝาง','15.123392','99.880468'], ['ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523','15.075590','99.948419'], ['วัดหนองแซง','15.111429','99.998376'], ['วัดสระดู่','15.136015','99.985369'], ['วัดทองนพคุณ','15.089029','100.048973'], ['บ้านหมื่นเทพ','15.102573','100.037462'], ['วัดท่าแก้ว','15.131334','100.031140'], ['ชุมชนคลองจันทน์','15.087164','100.047546'], ['วัดโคกหมู','15.110540','100.018332'], ['บ้านหนองต่อ','15.031656','99.986871'], ['อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)','14.983843','100.010241'], ['วัดสวนอัมพวัน','14.979280','99.990460'], ['วัดศรีสโมสร','15.280879','99.906264'], ['บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)','15.302159','99.784954'], ['บ้านวังหัวเรือ','15.269831','99.840396'], ['วัดวังน้ำขาว','15.279712','99.819009'], ['บ้านหนองหวาย','15.298913','99.846598'], ['อนุบาลหนองมะโมง','15.279010','99.818657'], ['บ้านน้ำพุ','15.161189','99.768763'], ['บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)','15.206322','99.857351'], ['บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)','15.175757','99.840019'], ['บ้านหนองตะขบ','15.214320','99.796629'], ['บ้านดอนใหญ่','15.255169','99.854089'], ['วัดเขาดิน(วันครู 2502)','15.278470','99.879764'], ['บ้านเขาเกล็ด','15.206659','99.750866'], ['บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)','15.247646','99.878407'], ['บ้านเก่า','15.010101','99.803626'], ['บ้านทุ่งโพธิ์','14.997378','99.792356'], ['บ้านกะบกเตี้ย','15.049232','99.792026'], ['บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)','15.001199','99.860293'], ['อนุบาลเนินขาม','14.953132','99.942558'], ['บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)','14.958602','99.858260'], ['บ้านหนองยาง','14.977605','99.806528'], ['บ้านสุขเดือนห้า','14.976923','99.831704'], ['ชัยนาทพิทยาคม','15.188954','100.124685'], ['อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์','15.299868','100.090040'], ['สาครพิทยาคม','15.296324','100.188079'], ['วัดสิงห์','15.261612','100.050775'], ['สรรพยาวิทยา','15.141361','100.244032'], ['บุญนาคพิทยาคม','15.145061','100.181194'], ['ชยานุกิจพิทยาคม','15.120140','100.275180'], ['คุรุประชาสรรค์','15.051958','100.156383'], ['ห้วยกรดวิทยา','15.095591','100.212547'], ['หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์','15.049095','100.011059'], ['หันคาพิทยาคม','14.980467','100.006041'], ['ศรีสโมสรวิทยา','15.277536','99.904477'], ['เนินขามรัฐประชานุเคราะห์','14.955099','99.938502'], ['อักษรประสิทธิ์','15.314931','100.105877'], ['ถาวรวิทยา','15.257583','100.043320'], ['วัฒนะโชติ','15.187358','100.148325'], ['อนุบาลณัฐชา','15.171266','100.221442'], ['อนุบาลสุธิชา','15.055869','100.169459'], ['วัฒนาชัยนาท','15.196869','100.121080'], ['วรรณรัตน์วิทยา','15.266020','100.094560'], ['อนุบาลเกียรติคุณ','15.017466','100.203008'], ['อนุบาลกิตติกร','14.990204','100.013597'], ['คริสเตียนมโนรมย์','15.299535','100.093105'], ['เทศบาลบ้านกล้วย','15.188699','100.126230'], ['เทศบาลเขาท่าพระ','15.206528','100.118551'], ['เทศบาลวัดหัวยาง','15.194062','100.114832'], ['เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์','',''], ['อนุบาลเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร','',''], ['เทศบาลตำบลสรรพยา','',''], ['อนุบาลเทศบาลตำบนหันคา','',''], ['องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท','15.218044','100.150284'], ['hello”>”> "> "> “> ','15.214260','100.15471'], [' ">

”> "> "> “> ','',''], ['','15.1808798','100.1207893'], ['วัดส่องคบ (hello”>”> "> "> “> อนุสรณ์)','',''], ['กศน.ตำบลเขาท่าพระ ','15.214555','100.154888'], ['กศน.ตำบลหาดท่าเสา ','15.2000097','100.0963039'], ['กศน.ตำบลธรรมามูล','15.262320','100.095343'], ['กศน.ตำบลเสือโฮก','15.2490393','100.2434265'], ['กศน.ตำบลนางลือ','',''], ['กศน.ตำบลในเมือง','15.190289','100.13001'], ['กศน.อำเภอมโนรมย์','15.308109','100.0847'], ['กศน.ตำบลคุ้งสำเภา','15.302689','100.084903'], ['กศน.ตำบลวัดโคก ','15.321849','100.086642'], ['กศน.ตำบลศิลาดาน','15.339573','100.102239'], ['กศน.ตำบลท่าฉนวน ','',''], ['กศน.ตำบลหางน้ำสาคร ','15.296224','100.186024'], ['กศน.ตำบลไร่พัฒนา ','15.323180','100.239463'], ['กศน.ตำบลอู่ตะเภา','15.28255','100.234824'], ['กศน.อำเภอวัดสิงห์','15.0258717','100.04062'], ['กศน.ตำบลวัดสิงห์','15.258491','100.04014'], ['กศน.ตำบลมะขามเฒ่า','15.238240','100.031929'], ['กศน.ตำบลหนองน้อย','15.1608413','100.053936'], ['กศน.ตำบลหนองบัว','15.288214','100.016497'], ['กศน.ตำบลวังหมัน','15.188541','99.928593'], ['กศน.ตำบลหนองขุ่น','15.258564','99.992499'], ['กศน.ตำบลบ่อแร่','15.268776','99.942985'], ['กศน.อำเภอสรรพยา','15.137858','100.243834'], ['กศน.ตำบลสรรพยา','15.138172','100.244192'], ['กศน.ตำบลตลุก','15.202362','100.201715'], ['กศน.ตำบลเขาแก้ว','15.142117','100.301508'], ['กศน.ตำบลโพนางดำตก','15.076046','100.286405'], ['กศน.ตำบลโพนางดำออก','15.100457','100.286838'], ['กศน.ตำบลบางหลวง','15.169250','100.20376'], ['กศน.ตำบลหาดอาษา','15.166349','100.23607'], ['กศน.อำเภอสรรคบุรี','',''], ['กศน.ตำบลแพรกศรีราชา','15.046872','100.160618'], ['กศน.ตำบลเที่ยงแท้','15.071699','100.156416'], ['กศน.ตำบลห้วยกรด','15.096038','100.201555'], ['กศน.ตำบลโพงาม','14.975696','100.249148'], ['กศน.ตำบลบางขุด','14.961488','100.99959'], ['กศน.ตำบลดงคอน','15.023751','100.158702'], ['กศน.ตำบลดอนกำ','',''], ['กศน.ตำบลห้วยกรดพัฒนา','',''], ['กศน.อำเภอหันคา','14.982162','100.014858'], ['กศน.ตำบลหันคา','14.981871','100.014486'], ['กศน.ตำบลบ้านเชี่ยน','14.956377','99.994028'], ['กศน.ตำบลไพรนกยูง','15.105917','99.853703'], ['กศน.ตำบลหนองแซง','14.981871','100.014486'], ['กศน.ตำบลห้วยงู','',''], ['กศน.ตำบลวังไก่เถื่อน ','15.004169','100.033061'], ['กศน.ตำบลเด่นใหญ่','15.034523','99.950968'], ['กศน.ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์','15.060165','100.006606'], ['กศน.อำเภอหนองมะโมง','15.162790','99.52008'], ['กศน.ตำบลหนองมะโมง','',''], ['กศน.ตำบลวังตะเคียน','',''], ['กศน.ตำบลสะพานหิน','',''], ['กศน.ตำบลกุดจอก','',''], ['กศน.อำเภอเนินขาม','',''], ['กศน.ตำบลเนินขาม','',''], ['กศน.ตำบลกะบกเตี้ย','15.023661','99.79983'], ['กศน.ตำบลสุขเดือนห้า','',''], ['วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท','',''], ['วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท','',''], ['วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม','',''],]; function initMap() { var mapOptions = { center: {lat: 15.1453432, lng: 100.0524131}, zoom: 9, } var maps = new google.maps.Map(document.getElementById("map"),mapOptions); var marker, i, info; for (i = 0; i < locations.length; i++) { marker = new google.maps.Marker({ position: new google.maps.LatLng(locations[i][1], locations[i][2]), map: maps, title: locations[i][0] }); info = new google.maps.InfoWindow(); google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) { return function() { info.setContent(locations[i][0]); info.open(maps, marker); } })(marker, i)); } }

© Copyright 2018 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท - All rights reserved. Power by : ลพบุรีโฮสติ้งดอทคอม