ช่องทางการติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 1ถนนวิเชียรปราการ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยนาท 17000

  โทร: 0-5641-0671
  โทรสาร: 0-5641-0672

  Email: chainat.peo@gmail.com

Website : www.cntpeo.go.th

พิกัดที่ตั้งสำนักงาน

Cresta Social Messenger