ตารางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา(ปฐมวัย)

ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากร (3-5 ปี) จำแนกตามอายุ (ทร.14 ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ตารางที่ 2 ข้อมูลเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ในสถานศึกษา จำแนกรายสังกัด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ตารางที่ 3 ข้อมูลบุคลากร (ปฐมวัย)

ตารางที่ 4 ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

ตารางที่ 5 ข้อมูลด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย

 

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass