Posted in คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 38ค(2)

Link : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 38ค(2) (.PDF)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Download => Link : ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (.PDF)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 38 ค(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 38 ค(2).PDF

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

แก้ไขประกาศรับสมัครย้าย โอน 38ค(2)

แก้ไขประกาศรับสมัครย้าย โอน 38ค(2)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาสผู้ชนะเสนอราคา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 2562

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การจัดงานชุมนุมกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก

การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกชุมนุมยุวกาชาด(.pdf)

Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศ กศจ.ชัยนาท เรื่อง รับคัดเลือกบุคคลพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับคัดเลือกบุคคลพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงแต่แหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่น ตามมาตรา ๒๕ ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยนาท

ประกาศรับสมัคร๓๘ค(2) ศธจ.ชน

แบบคำขอเปลี่ยน ย้าย โอน ๓๘ค(2)

แบบคำขอโอน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศ ศธจ.ชัยนาท เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ

Posted in คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศเจตจำนงสุจริต ศธจ.ชัยนาท

ประกาศเจตจำนงสุจริตศธจชัยนาท.pdf