Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

รับรางวัลการประกวด“รูปแบบ New Normal แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” ในโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.”

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นายสมาน บุตศรีศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด“รูปแบบ New Normal  แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” ในโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด     โดยผ่านกลไกของ กศจ.”  รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๙ คน และรางวัลชมเชย จำนวน ๑ คน  เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  ณ ห้องประชุมธรรมจักร (๕๐๑)  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฯ กลุ่มลูกเสือ

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก นำโดย นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นายยศกร เล็งบัวรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยมี นางกัลยา เทียนกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงานโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวัดโคก (บ้านเนินไผ่) ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนบ้านเนินไผ่ (ไพศาลชลประชาสรรค์) ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรศธจ.ชัยนาท บุคลากรอบต.วัดโคก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 60 คน ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ จำนวน 1,050 ต้น

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และ การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

              การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ศูนย์เครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

ศธจ.ชัยนาท เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 11 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดชัยนาท) จำนวน 3 ราย

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒

 

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2562

จังหวัดชัยนาท จัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์พระบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์
วันนี้ (6 เม.ย. 62) ที่อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายปริญญา โพธิสัตย์ นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำคณะข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมประกอบพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีสงฆ์ จุดธูปเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะ ต่อจากนั้นอ่านคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ บูรพกษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ซึ่งวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย คือ วันจักรี หรือวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสืบทอดต่อจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พุทธศักราช 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ คือรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาท ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 พระองค์ มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับ พระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ 6 โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาท การซ่อมแซม ก่อสร้าง และประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พุทธศักราช 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนในปีนั้น และได้โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า “วันจักรี” นับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
Credit. : ส.ปชส.ชัยนาท

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เต้นแอโรบิคเป็นเวลา 30 นาที โดยมีหน่วยงาน และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

วันนี้ ( 1 เม.ย. 62 ) เวลา 16.30 น. นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสนับสนุนกิจกรรม การกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ Sport for All 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
นายวรวัส แก้วศรีงาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ระบุว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม และพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และมีสุขภาพที่ดี จึงได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬา และนันทนาการ sport for All 4.0 เพื่อสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ประธานในพิธีร่วมกิจกรรม โดยมีหน่วยงานราชการ ประชาชนให้ความสนใจ จำนวนมาก เต้นแอโรบิคเป็นเวลา 30 นาทีอีกด้วย
Cr.ส.ปชส.ชัยนาท

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

ติดตามโครงการ “ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ”

         วันนี้ ( 4 มีนาคม 2562 ) คณะติดตามโครงการ “ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ” ได้ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามโครงการฯ ของทางโรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ซึ่งทางโรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียน โดยยึดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรฯ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะตามบริบทของพื้นที่ จุดเด่นอย่างหนึ่งที่พบ คือ การสนับสนุนดูแลจากท้องถิ่นอย่างดียิ่ง
         ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

รายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลือกสถานศึกษา พร้อมบรรจุแต่งตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 40 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดชัยนาท) จำนวน 2 ราย
Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม ไม่มีหมวดหมู่

การอบรมโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมูลนิธิบูรณะชนบท ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ฯ