ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง

📅 ระหว่างวันที่ 20 – 31 ตุลาคม 2565

⏰ เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ จำนวน 2 วิธี ได้แก่
👉 ยื่นด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

👉 จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองส่งมาที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า “ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา” โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.

👉👉 ดาวน์โหลดใบสมัครฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/09/39726/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass