ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและผ่านการ กลั่นกรองความเหมาะสมความเหมาะสมเบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผลงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านผลงาน-ศน.-

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger