มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

Scan2564-12-02_162024

 

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger