ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข ในการคัดลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศผู้ผ่านภาค-ก-และถาค-ข

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger