คุรุสภารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุรุสภารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองเลขาธิการคุรุสภา” จำนวน 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2564

👉👉 ผู้ประสงค์สมัครสามารถติดต่อขอใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ คุรุสภา www.ksp.or.th และสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานได้ จำนวน 2 วิธี ได้แก่

📝 ยื่นด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

📩 หรือจัดส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

📱 ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โทร. 0 2280 6676 หรือ  0 2280 1729

👉👉 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/10/33859/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass