ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ประกาศผล-ตสน.ปชพ

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger