ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger