ศธจ.ชัยนาท ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดการเขียนบทความ ในหัวข้อ “ชาวการศึกษาชัยนาท ไม่นิ่ง ไม่เฉย ไม่ทน ต่อการทุจริต”

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมประกวดการเขียนบทความ หัวข้อ “ชาวการศึกษาชัยนาท ไม่นิ่ง ไม่เฉย ไม่ทน ต่อการทุจริต” ตามโครงการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทปรับกระบวนคิดและค่านิยมสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ประกาศ
คุณสมบัติและเงื่อนไขหลักเกณฑ์
ใบสมัคร

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger