ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ประกาศ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger