ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger