การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

วันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 09.30 น.ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564 และคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564โดยมีนางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger