การประชุมติดตามและช่วยเหลือผู้ที่พ้นโทษตามโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง”

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมติดตามและช่วยเหลือผู้ที่พ้นโทษตามโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดชัยนาท โดย นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger