การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และนางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger