การประชุมชี้แจงจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมชี้แจงจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Cresta Social Messenger