การประชุม พิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม พิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ สู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เพื่อให้แผนงาน/โครงการมีความถูกต้อง สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Cresta Social Messenger
idm full crack IDM Crack Internet Download Manager Crack KMSAuto++ Windows 11 Activator Crack IDM IDM Crack 6.41 CryptoCurrency News Download Crack MS Office Crack Download Free Vpn Adobe Activator iCloud Bypass